Sản phẩm
LƯỚI THUỶ TINH (CUỘN 50 m )
LƯỚI THUỶ TINH (CUỘN 50 m )
LƯỚI THUỶ TINH (CUỘN 50 m )
LƯỚI THUỶ TINH (CUỘN 50 m )
LƯỚI THUỶ TINH (CUỘN 50 m )
LƯỚI THUỶ TINH (CUỘN 50 m )
LƯỚI THUỶ TINH (CUỘN 50 m )
LƯỚI THUỶ TINH (CUỘN 50 m )
LƯỚI THUỶ TINH (CUỘN 50 m )
LƯỚI THUỶ TINH (CUỘN 50 m )
LƯỚI THUỶ TINH (CUỘN 50 m )
LƯỚI THUỶ TINH (CUỘN 50 m )
LƯỚI THUỶ TINH (CUỘN 50 m )
LƯỚI THUỶ TINH (CUỘN 50 m )
LƯỚI THUỶ TINH (CUỘN 50 m )
LƯỚI THUỶ TINH (CUỘN 50 m )
  • Giá : 450.000 đ / cuộn 50 m 

    Lưới thủy tinh là vật liệu tăng cường tính năng chống thấm, chống nứt cho các hạng mục như mái, nhà vệ sinh…

    Lưới thủy tinh dùng để gia cố thêm cho lớp chống thấm mỏng ở các vị trí xung yếu như góc chân tường, góc tường, tường khi kết cấu có sự cố lún, nứt, và dao động nhẹ. Liên hệ : 0903.394.778 hoặc 0909.983.776

Lưới thủy tinh là vật liệu tăng cường tính năng chống thấm, chống nứt cho các hạng mục như mái, nhà vệ sinh…

Lưới thủy tinh dùng để gia cố thêm cho lớp chống thấm mỏng ở các vị trí xung yếu như góc chân tường, góc tường, tường khi kết cấu có sự cố lún, nứt, và dao động nhẹ. Liên hệ : 0903.394.778 hoặc 0909.983.776

Nội dung sản phẩm đang được cập nhật....

Sản phẩm khác có thể bạn quan tâm

Phòng Kinh Doanh 0909 983 776 0903 394 778